מבנה הארגון

הנהלת  הארגון

הנהלת ארגון המנעולנים בישראל מנהלת את הארגון ואת ועד הארגון ומורכבת מחמישה חברים:

אביתר סוקולסקי - יושב ראש
אבי סער -     גזבר
בועז אנג'ל -  חבר ועד
אהרון רענן -  חבר ועד
רפי ונר -       חבר ועד
 
ועדת ביקורת
בארגון המנעולנים בישראל קיימת ועדת ביקורת, המונה 3 חברים ותפקידה הוא לבקר את פעילות הוועד.
רו"ח נטליה יותם - רו"ח ומבקרת פנים
גב' אלבינה פורטנוי - מזכירת הארגון